Kurser och utbildningar

Utveckla ditt aktiva lyssnande

Att lyssna är en av framgångsfaktorerna i all kommunikation, och på arbetet är det avgörande för att etablera goda relationer och skapa givande samarbeten.
Här utvecklar du din förmåga att verkligen närvara och lyssna aktivt. När du lyssnar för att förstå och ställer klargörande frågor kan du hjälpa talaren att hantera aktuellt problem.
Öka din förmåga och träna dig i aktivt lyssnande.

Kursledare: Anneli Nilsson, utbildad inom och med mångårig erfarenhet av ledarskap, utveckling och chefskap.
Anmälan, förfrågan och bokning via kontaktformuläret.

Kickstarta ditt ledarskap
Utbildning för unga chefer

“Unga chefer” är en unik utbildning för relativt nyetablerade chefer och ledare, oavsett ålder. Utbildningen kickstartar med en utbildningsdag och sträcker sig sedan över ett helt år med återkommande pep-träffar med andra chefer och två kursledare. Du får mångfacetterad kunskap, ledarskapsverktyg, inspiration och ett eget chefsnätverk.
Omfattning: heldag med ubildnings och 4 pepp-träffar, allt med 2 chefserfarna kursledare .
Kursledare:
Diplomerad coach Suzanne Ilien och UGL-utbildad chef Anneli Nilsson.
Kursinnehåll
: Information i kursbeskrivningen ”Unga chefer”
Kostnad: 17.000 kronor exkl. moms.
Anmälan, förfrågning och bokning via kontaktformuläret.

Utveckla ditt aktiva lyssnande

Här utvecklar du din förmåga att verkligen närvara och lyssna aktivt. När du lyssnar för att förstå och ställer klargörande frågor kan du hjälpa talaren att hantera aktuellt problem. Öka din förmåga och träna dig i aktivt lyssnande.

Kursledare: Anneli Nilsson, utbildad inom och med mångårig erfarenhet av ledarskap, utveckling och chefskap.
Anmälan, förfrågan och bokning via kontaktformuläret.