Om drivkraft : GLÄDJE

Företaget

drivkraft : GLÄDJE arbetar med små och stora företag och organisationer, med individer och grupper. Vi vill bidra till att ta vara på varje individs potential och därigenom skapa framgångsrika och hållbara samarbeten för önskade resultat och leveranser. Ni har kompetens, erfarenhet och förmåga – vi kan ge mer drivkraft framåt.


Om mig

Anneli Nilsson, grundare av drivkraft : GLÄDJE.
Tidigare kommunikationschef på en av Sveriges största myndigheter och med mångårig erfarenhet av både ledarskap och chefskap. Handledarutbildad inom UGL, Utveckling av grupp och ledare. Genuint intresserad av människor och övertygad om varje individs potential och kraften i att verka tillsammans. Brinner för individ-, grupp- och ledarutveckling. Tidigare verksam inom både offentliga verksamheter och privata företag.
Att få bidra till andras utveckling och att utvecklas själv är en av mina starkaste drivkrafter som ger mig energi och glädje. Sedan 2022 äger och driver jag företaget drivkraft : GLÄDJE.
Varmt välkommen.

Ägare Anneli Nilsson, några tidigare erfarenheter

• Kommunikationschef på avdelningsnivå på Trafikverket i södra Sverige.
• Aktiv i ledningsgrupper och styrgrupper.
• Informatör, kommunikatör och kommunikationsansvarig på Trafikverket och Musik i Syd.
• Marknadsförare på Ystads kommun inkluderat täta samarbeten med närliggande kommuner, region Skåne och inom EU-projekt även Tyskland, Polen och Danmark.
• Redaktör bokklubbar för barn och unga på bokförlaget Stabenfeldt, en del av Cydonia Development.
• Korrekturläsare, redigerare, översättare, textproducent inom olika frilansuppdrag.

Mina utbildningar

• Handledarutbildad inom Utveckling av grupp och ledare: UGL 2016, FUGL 2020, HUGL 2022.
• Ledningsgruppsarbete. Utbildning AddInsight och Trafikverket. 2015.
• Ledarskap. Utbildning Confex och M-gruppen. 2013.
• Språkvetenskap. Universitetsutbildning Lunds universitet. 2004.
• Utbildad (och tidigare verksam som) pilates- och yogainstruktör.

Bild på Anneli Nilsson, grundare av företaget drivkraft : GLÄDJE
Anneli Nilsson, grundare av företaget drivkraft : GLÄDJE.
”Med förmågan att uppleva glädje blir de flesta utmaningar hanterbara, utveckling och framdrift enklare.”