Samarbete

Positiva och givande samarbete är guldkorn i tillvaron. Det ger mig mer dynamik, ökad kreativitet och nya perspektiv. Det gynnar mina leveranser och ger mina uppdragsgivare fördelar. Jag är därför väldigt glad och stolt över de livfulla samarbeten som drivkraft : GLÄDJE har som mynnar ut i fina utbildningar och event.

Blomstrande kickoffer med teambuilding för ert arbetslag. Samarbete med Flora Flygare som drivs av Marie Carlsson.
•  Teamutveckling i fantastisk slottsmiljö där ni har exklusiv tillgång till hela hotellet. Samarbete med Jordberga slott och parkhotell.
Amazing Amazon – workshop för nyskapande ledarskap. Samarbete med Madevalina som drivs av Lina Ahlqvist.
Maxa ditt ledarskap – ledarskapsutveckling bland trädstammar och fågelkvitter. Samarbete med MAJNDA utveckling som drivs av Åsa Uhrwing.
Det blomstrande arbetslivet, utbildningar och samtalsserier för ledare och chefer. Samarbete med Se möjligheterna som drivs av Suzanne Ilien.